.

Boletíns oficiais: ordes, subvencións, axudas...

 

  • Concello de Silleda

.

Bases reguladoras e convocatoria (Ano 2017) do Programa de Axudas Municipais á Creación de Emprego. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 31 de decembro de 2017 ou até esgotar o orzamento.

.

  • Consellería de Economía, Emprego e Industria

.

.

Orde do 17 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter permanente, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341R).

.

Extracto da Orde do 17 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter permanente, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341R)

.

Resumo elaborado pola Xunta de Galicia:

TR341R – Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.

.

As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de xaneiro de 2017 e a data da publicación desta orde eberán presentarse no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

Para as axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde haberá o prazo dun mes desde a data da contratación subvencionada. Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.


Orde do 11 de agosto de 2017 pola que que se establecen as bases reguladoras dunha experiencia piloto para a creación dun programa a prol da contratación e formación de persoas mozas nos sectores vinculados á Industria 4.0 e ao sector agroalimentario, e se convocan incentivos para as empresas para formación e contratación de mozas e mozos neses sectores. As solicitudes de participación neste programa piloto, así como os bonos de contratación e formación, deberanse presentar no prazo dun mes desde a data de formalización do contrato. O prazo de presentación rematará o 15 de decembro 2017, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

.

Extracto da Orde do 11 de agosto de 2017 pola que que se establecen as bases reguladoras dunha experiencia piloto para a creación dun programa a prol da contratación e formación de persoas mozas nos sectores vinculados á Industria 4.0 e ao sector agroalimentario, e se convocan incentivos para as empresas para formación e contratación de mozas e mozos neses sectores.

..

  • Consellería do Medio Rural

.

Orde do 3 de novembro de 2017 pola que se regulan os pagamentos anticipados nas axudas destinadas á reparación dos danos nas explotacións agrícolas e gandeiras polos incendios correspondentes ao ámbito competencial desta consellería.

.

  • Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

.

Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Extracto da resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014- 2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

A presente convocatoria conta con distintas modalidades de préstamo:

Préstamos IFI Emprende: cuxo obxectivo é mellorar a competividade das pemes, en particular facilitando o aproveitamento económico de novas ideas e impulsando a creación de novas empresas, tamén mediante viveiros de empresas.

Préstamos IFI Industria 4.0 e IFI Relanzamento: promover o crecemento e a consolidación das pemes, en particular mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados; incluíndo os sectores agrícola, pesqueiro, mariño, marítimo, turístico, cultural e comercial.

Préstamos IFI Innova: impulso e promoción de actividades de I+i lideradas polas empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

1. Que, conforme ás solicitudes recibidas, se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo, o que será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape, co fin de pechar anticipadamente o prazo de presentación de solicitudes para a respectiva modalidade de préstamo, de conformidade co disposto no artigo 32 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia (Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro).

2. O 31 de decembro de 2018.

Unha vez finalizado o prazo, non se admitirán máis solicitudes.


Relación de axudas convocadas polo IGAPE.


Resolución do 22 de decembro de 2016 pola que se publica o tipo de xuro para o exercicio 2017 para as operacións acollidas ao Programa de préstamos para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI).

.

.

  • Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía (IDAE)

.

Resolución do 14 de novembro de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a do 7 de novembro de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras de convocatoria de axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas (Plan Movalt vehículos).

.

Extracto da resolución do 21 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P. pola que se establece a Convocatoria do Programa de Axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas (Plan Movalt Vehículos).

.

Resumo elaborado polo IDAE: Plan Movalt Vehículos

.

.

  • Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

.

Orde ECD/1345/2016, do 3 de agosto, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas á contratación de mozos inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

..

Campañas e actividades formativas: cursos, xornadas, charlas, conferencias...

  • Campaña de Nadal:

Actividades infantís con Papá Noel: dous Papá Noel percorrerán as rúas de Lalín e visitarán os comercios e os locais de hostalaría asociados os días 23 e 24 de decembro.

.

Concurso de escaparates: os establecementos colaboradores nesta campaña poderán participar no tradicional Concurso de Escarapates.

.

Actuación da Orquestra La Fórmula: o sábado 23, a partires das 21.00 horas, no Campo da Feira Vello.

.

Sorteo de 10.000 € en premios:

O 23 de decembro, a partires das 21.00 horas no Campo da Feira Vello, sorteareanse tres vales de compra por importes de 1.500, 1.000 e 300 euros, respectivamente.

O 5 de xaneiro de 2018, a partires das 21.00 horas na Praza da Vila, sortearase un “Sueldazo” de 600 euros ao mes durante todo o ano 2018 (en total, 7.200 euros).

.

  • Programa de Actualización Directiva: completo programa formativo dirixido especificamente a empresarios, xerentes e cadros directivos das empresas, estean afiliadas á AED ou non. A súa organización corre a cargo do Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) e o prazo de inscrición permanecerá aberto ata comezos de xaneiro de 2018. Para consultar as condicións da matrícula, o cadro docente e os horarios previstos, preme na seguinte ligazón: Programa de Actualización Directiva

.

.

Uso de cookies

Esta páxina web emprega cookies para que vostede teña unha mellor experiencia como usuario. Se vostede segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies