A Asociación de Empresarios de Deza (AED) é partícipe da necesidade de desenvolver unha política de comunicación o máis transparente posible para dar resposta a unha crecente demanda de información por parte da cidadanía. Por iso, a xunta directiva da AED constata o seu compromiso coa transparencia e a publicidade activa sobre a xestión interna a través deste Portal da Tansparencia, que divulga toda a información referente ao funcionamento da asociación, superando incluso as directrices básicas que establece a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.

.

Órganos de goberno

Segundo recollen os propios estatutos da Asociación de Empresarios de Deza no seu Título III (Artigo 13), os órganos de goberno son os seguintes:

.

  • Asemblea xeral
  • Xunta directiva
  • Presidente/a 

Declaración ambiental

Subvencións e axudas públicas

As subvencións e achegas concedidas á AED no exercicio de 2017 son as seguintes:

.

  • Dirección Xeral de Comercio (Xunta de Galicia)

(DOG nº 43, do 2 de marzo de 2017) Axudas para as asociacións de comerciantes sen fins de lucro, para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, ao abeiro da orde de 7 de febreiro de 2017.

Nº expediente: IN219A-2017

Investimento subvencionable: 57.150 €

Axuda concedida: 40.006 €


  • Secretaría Xeral de Emprego (Xunta de Galicia)

Orde do 3 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2017.

Nº expediente: TR852A 2017/64-0

Axuda concedida: 4.560 €


  • Servizo de Orientación e Promoción Laboral (Xunta de Galicia)

Subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente aos exercicios de 2017 e 2018.

Nº expediente: TR301K-2017/00082-5

Axuda concedida: 33.396 € (Curso de operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais)

Axuda concedida: 48.468 € (Curso de actividades de venda)


  • Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral (Xunta de Galicia)

Subvención para a posta en práctica de programas integrados de emprego en Galicia durante os anos 2017 e 2018, ao abeiro da orde do 11 de xullo de 2017.

Nº expediente: TR332A/2017/18-0

Importe: 204.000 €


  • Concello de Lalín

Convenio de colaboración para o desenvolvemento de actividades e campañas de dinamización dos sectores do comercio e da hostalaría de Lalín.

Importe: 35.000 €

 

Retribucións

O presidente e os membros da xunta directiva da AED non perciben retribución algunha.

.

Uso de cookies

Esta páxina web emprega cookies para que vostede teña unha mellor experiencia como usuario. Se vostede segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies