A Asociación de Empresarios de Deza (AED) é partícipe da necesidade de desenvolver unha política de comunicación o máis transparente posible para dar resposta a unha crecente demanda de información por parte da cidadanía. Por iso, a xunta directiva da AED constata o seu compromiso coa transparencia e a publicidade activa sobre a xestión interna a través deste Portal da Tansparencia, que divulga toda a información referente ao funcionamento da asociación, superando incluso as directrices básicas que establece a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.

.

Órganos de goberno

Segundo recollen os propios estatutos da Asociación de Empresarios de Deza no seu Título III (Artigo 13), os órganos de goberno son os seguintes:

.

  • Asemblea xeral
  • Xunta directiva
  • Presidente/a 

Declaración ambiental

Subvencións e axudas públicas

As subvencións e achegas concedidas á AED pola Xunta de Galicia no exercicio de 2015 son as seguintes:

.

  • Consellería do Medio Rural

Orde do 16 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para o desenvolvemento de accións formativas e de transferencia tecnolóxica por entidades asociativas vinculadas ao sector agroforestal, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco PDR de Galicia 2007-2013, e que convocáronse para o ano 2015.

Nº expediente: AF e TT 2015/36

Investimento subvencionable: 6.400 €

Axuda concedida: 4.853,65 €


  • Consellería de Economía, Emprego e Industria

Concesión de axudas para as asociacións de comerciantes sen fins de lucro, para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2014.

Nº expediente: IN219A/2015/30

Investimento subvencionable: 44.000 €

Axuda concedida: 33.000 €


  • Consellería de Economía, Emprego e Industria

Orde do 30 de decembro de 2014, modificada pola Orde do 27 de maio de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio de 2015.

Nº expediente: AFD 2015/000086-5

Axuda concedida: 47.736 €

 

Retribucións

O presidente e os membros da xunta directiva da AED non perciben retribución algunha.

.

Uso de cookies

Esta páxina web emprega cookies para que vostede teña unha mellor experiencia como usuario. Se vostede segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies